Album 6: Thang máng cáp

Trong album này chúng tôi sẽ mang đến bạn những hình ảnh về các lô hàng đã đóng gói chuẩn bị cho xuất khẩu

Ảnh : Lô hàng nhỏ chuẩn bị xuất khẩu bằng đường không

Ảnh: Lô hàng thang máng cáp Inox 304 xuất khẩu