• Mang Luoi USKMang Luoi USK

  USK (Nối đa năng)

  Mã SP
  S4 DC EG
  USKS4 USKDC USKEG
  • Dùng để ghép nối linh hoạt 2 máng lưới với nhau, sử dụng cho tải hạng nhẹ
  • USK = C30 + C15 + BLCV620B

   

 • Mang Luoi SPKMang Luoi SPK

  SPK (Miếng nối thẳng)

  MÃ SP
  S4 DC EG
  SPKS4 SPKDC SBKEG

   

  • Dùng để nối thẳng, lắp bên hông 2 máng, sử dụng cho tải hạng trung bình.
  .SPK = C80 + C15 + BLCV620B

   

 • Mang Luoi FSBMang Luoi FSB

  FSB (Thanh nối nhanh)

  MÃ SP
  S4 DC EG
  FSBS4 FSBDC FSBEG

   

  • Dùng để nối thẳng 2 máng lưới, lắp nhanh với dụng cụ QTO

  • Sử dụng cho tải hạng trung bình
  • 50 cái FSB => kèm 1 cái QTO

   

 • Mang Luoi SBKMang Luoi SBK

  SBK7 (Thanh nối 7 lỗ)

  MÃ SP
  S4 DC EG
  SBK7S4 SBK7DC SBK7EG

   

  • Dùng để nối thẳng 2 máng lưới, sử dụng cho tải hạng nặng.
  • SBK7 = SB7H + 3x(C15 + BLCV620B)

   

 • Mang Luoi SBKMang Luoi SBK

  SBK11 (Thanh nối 11 lỗ)

  MÃ SP
  S4 DC EG
  SBK11S4 SBK11DC SBK11EG

   

  • Dùng để nối thẳng mở rộng (khoảng hở bị lẻ).
  • Dùng làm bát nối giảm, bát nối co ngang 45 độ
  • SBK11 = SB11H + 4x(C15 + BLCV620B)

  .

   

 • Mang Luoi BSPMang Luoi BSP

  BSP (Miếng nối đáy)

  MÃ SP
  S4 DC EG
  BSPS4 BSPDC BSPEG

   

  • Dùng để nối thẳng 2 đáy máng lưới
  • Lắp đặt nhanh, không cần bulong, dụng cụ

   

 • Mang Luoi BSKMang Luoi BSK

  BSK4 (Miếng nối đáy 45 độ)

  MÃ SP
  S4 DC EG
  BSK4S4 BSK4DC BSK4EG

   

  • Nối đáy máng tạo co ngang 45 độ 
  BSK4 = BS45 + 2x(C50S + BLCV620B)

   

 • Mang Luoi BSKMang Luoi BSK

  BSK9 (Miếng nối đáy 90 độ)

  MÃ SP
  S4 DC EG
  BSK9S4 BSK9DC BSK9EG

   

  • Dùng để nối đáy máng, tạo ngã rẽ 90 độ
  BSK9 = BS90 + 2x(C50S + BLDD620)

   

 • Mang Luoi CSKMang Luoi CSK

  CSK4 (Thanh nối góc 4 lỗ)

  MÃ SP
  S4 DC EG
  CSK4S4 CSK4DC CSK4EG

   

  CSK4 = CS4H + 4x(C15 + BLCV620B)

   

 • Mang Luoi CSKMang Luoi CSK

  CSK7 (Thanh nối góc 7 lỗ)

  MÃ SP
  S4 DC EG
  CSK7S4 CSK7DC CSK7EG

   

  • Dùng để nối hông tạo ngã rẽ 90 độ, góc vuông
  CSK7 = CS7H + 4x(C15 + BLCV620B)

   

 • Mang Luoi CRSKMang Luoi CRSK

  CRSK (Thanh nối góc cong)

  Cho máng cao Mã SP
  S4 DC EG
  CM54 CRSK1S4 CRSK1DC CRSK1EG
  CM105 CRSK2S4 CRSK2DC CRSK2EG

   

  • Nối hông tạo ngã rẽ 90 độ, bán kính cong R=75mm
  CRSK1 = CRS50 + 4x(C15 + BLCV620B)

  CRSK2 = CRS100 + 4x(C15 + BLCV620B)

   

 • Mang Luoi VASKMang Luoi VASK

  VASK (Bát nối chỉnh đứng)

  MÃ SP
  S4 DC EG
  VASKS4 VASKDC VASKEG

   

  • Tạo co lên / xuống, tạo ngã ba đứng
  VASK = VAS + 4x(C15 + BLCV620B)

   

} }