• USK (Nối đa năng)

   Mã SP
   S4DCEG
   USKS4USKDCUSKEG
   • Dùng để ghép nối linh hoạt 2 máng lưới với nhau, sử dụng cho tải hạng nhẹ
   • USK = C30 + C15 + BLCV620B

    

  • SPK (Miếng nối thẳng)

   MÃ SP
   S4DCEG
   SPKS4SPKDCSBKEG

    

   • Dùng để nối thẳng, lắp bên hông 2 máng, sử dụng cho tải hạng trung bình.
   .SPK = C80 + C15 + BLCV620B

    

  • FSB (Thanh nối nhanh)

   MÃ SP
   S4DCEG
   FSBS4FSBDCFSBEG

    

   • Dùng để nối thẳng 2 máng lưới, lắp nhanh với dụng cụ QTO

   • Sử dụng cho tải hạng trung bình
   • 50 cái FSB => kèm 1 cái QTO

    

  • SBK7 (Thanh nối 7 lỗ)

   MÃ SP
   S4DCEG
   SBK7S4SBK7DCSBK7EG

    

   • Dùng để nối thẳng 2 máng lưới, sử dụng cho tải hạng nặng.
   • SBK7 = SB7H + 3x(C15 + BLCV620B)

    

  • SBK11 (Thanh nối 11 lỗ)

   MÃ SP
   S4DCEG
   SBK11S4SBK11DCSBK11EG

    

   • Dùng để nối thẳng mở rộng (khoảng hở bị lẻ).
   • Dùng làm bát nối giảm, bát nối co ngang 45 độ
   • SBK11 = SB11H + 4x(C15 + BLCV620B)

   .

    

  • BSP (Miếng nối đáy)

   MÃ SP
   S4DCEG
   BSPS4BSPDCBSPEG

    

   • Dùng để nối thẳng 2 đáy máng lưới
   • Lắp đặt nhanh, không cần bulong, dụng cụ

    

  • BSK4 (Miếng nối đáy 45 độ)

   MÃ SP
   S4DCEG
   BSK4S4BSK4DCBSK4EG

    

   • Nối đáy máng tạo co ngang 45 độ 
   BSK4 = BS45 + 2x(C50S + BLCV620B)

    

  • BSK9 (Miếng nối đáy 90 độ)

   MÃ SP
   S4DCEG
   BSK9S4BSK9DCBSK9EG

    

   • Dùng để nối đáy máng, tạo ngã rẽ 90 độ
   BSK9 = BS90 + 2x(C50S + BLDD620)

    

  • CSK4 (Thanh nối góc 4 lỗ)

   MÃ SP
   S4DCEG
   CSK4S4CSK4DCCSK4EG

    

   CSK4 = CS4H + 4x(C15 + BLCV620B)

    

  • CSK7 (Thanh nối góc 7 lỗ)

   MÃ SP
   S4DCEG
   CSK7S4CSK7DCCSK7EG

    

   • Dùng để nối hông tạo ngã rẽ 90 độ, góc vuông
   CSK7 = CS7H + 4x(C15 + BLCV620B)

    

  • CRSK (Thanh nối góc cong)

   Cho máng caoMã SP
   S4DCEG
   CM54CRSK1S4CRSK1DCCRSK1EG
   CM105CRSK2S4CRSK2DCCRSK2EG

    

   • Nối hông tạo ngã rẽ 90 độ, bán kính cong R=75mm
   CRSK1 = CRS50 + 4x(C15 + BLCV620B)

   CRSK2 = CRS100 + 4x(C15 + BLCV620B)

    

  • VASK (Bát nối chỉnh đứng)

   MÃ SP
   S4DCEG
   VASKS4VASKDCVASKEG

    

   • Tạo co lên / xuống, tạo ngã ba đứng
   VASK = VAS + 4x(C15 + BLCV620B)

    

  } }