Kết quả so sánh khả năng chống ăn mòn của zam với thép tấm mạ kẽm nhúng nóng

So sánh khả năng chống ăn mòn với các tấm thép mạ kẽm nhúng nóng sau (HDZ55: JIS H8641)

Với trọng lượng chỉ bằng 1/6 trọng lượng lớp phủ của các tấm thép tráng kẽm sau nhúng nóng, ZAM  thể hiện khả năng chống ăn mòn bằng hoặc tốt hơn của chúng. Các chứng nhận kiểm tra sau đây thừa nhận rằng ZAM  có thể thay thế thép mạ kẽm nhúng nóng

So sánh khả năng chống ăn mòn trong môi trường sulfur dioxide

ZAM  cho thấy khả năng chống ăn mòn tốt hơn so với thép lá mạ kẽm sau nhúng nóng (HDZ55) trong môi trường lưu huỳnh đioxit (khí axit lưu huỳnh).

Xuất hiện sau 450 giờ thử nghiệm sulfur dioxide

Mất ăn mòn của ZAM  và sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng sau khi thử nghiệm lưu huỳnh đioxit

So sánh khả năng chống ăn mòn trong thử nghiệm ăn mòn chu kỳ kết hợp mô phỏng mưa axit

ZAM  cho thấy khả năng chống ăn mòn tốt hơn so với thép lá mạ kẽm sau nhúng nóng (HDZ55) trong môi trường mưa axit.

Mất ăn mòn của ZAM  và sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng sau mưa axit trong thử nghiệm ăn mòn chu kỳ kết hợp mô phỏng

 

Nguồn: Nippon Steel