Khả năng ăn mòn

ZAM và sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng sau (HDZ) cho thấy khả năng ăn mòn gần như nhau.

Khả năng ăn mòn trong các dung dịch khác nhau (sau khi ngâm trong một giờ)

Các giải pháp kiểm tra khả năng ăn mòn
Giải pháp độ pH Nhiệt độ (° C) Nhận xét
5 % NaCl 6,5 35 Dung dịch được chỉ định trong JIS Z2371 (thử nghiệm phun muối)
5% NaCl + HNO 3 + H 2 SO ※ 1 3.5 35 Dung dịch được chỉ định trong JIS H8502
(thử nghiệm mưa axit nhân tạo theo chu kỳ)
0,1 % NaCl + H 2 SO ※ 2 4 35 Dung dịch được chỉ định trong thử nghiệm ăn mòn chu trình hỗn hợp mô phỏng mưa axit
Phép đo được thực hiện sau khi mẫu được ngâm trong dung dịch nước trong một giờ và khả năng ăn mòn của nó được nhận thấy là khá ổn định.
* 1: 5 % NaCl (10L) + HNO 3(12mL) + H 2 SO 4(17,3mL), điều chỉnh pH bằng NaOH
* 2: H 2 SO 4 được thêm vào dung dịch NaCl 0,1% để điều chỉnh pH về 4
Nguồn: Nippon Steel

Related Posts:

So sánh tính chất các loại thép mạ kẽm

1. Chống ăn mòn trên mặt phẳng ZAM  có khả năng...

Cơ chế chống ăn mòn của ZAM

1 Cơ chế chống ăn mòn trên mặt cắt phẳng...

Cách chống rò rỉ khi điện âm tường

1. Nguyên nhân dẫn tới sự cố chập điện không...