Khả năng ăn mòn

ZAM và sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng sau (HDZ) cho thấy khả năng ăn mòn gần như nhau.

Khả năng ăn mòn trong các dung dịch khác nhau (sau khi ngâm trong một giờ)

Các giải pháp kiểm tra khả năng ăn mòn
Giải phápđộ pHNhiệt độ (° C)Nhận xét
5 % NaCl6,535Dung dịch được chỉ định trong JIS Z2371 (thử nghiệm phun muối)
5% NaCl + HNO 3 + H 2 SO ※ 13.535Dung dịch được chỉ định trong JIS H8502
(thử nghiệm mưa axit nhân tạo theo chu kỳ)
0,1 % NaCl + H 2 SO ※ 2435Dung dịch được chỉ định trong thử nghiệm ăn mòn chu trình hỗn hợp mô phỏng mưa axit
Phép đo được thực hiện sau khi mẫu được ngâm trong dung dịch nước trong một giờ và khả năng ăn mòn của nó được nhận thấy là khá ổn định.
* 1: 5 % NaCl (10L) + HNO 3(12mL) + H 2 SO 4(17,3mL), điều chỉnh pH bằng NaOH
* 2: H 2 SO 4 được thêm vào dung dịch NaCl 0,1% để điều chỉnh pH về 4
Nguồn: Nippon Steel