Máng lưới là gì ?

Máng lưới với hình dáng thiết kế gần giống máng cáp nhưng lại có kết cấu rỗng được liên kết gồm nhiều thanh nhỏ xếp song song tạo thành máng cáp.