Thép cán nóng là gì?

Thép cán nóng (tiếng Anh: Hot Rolled) là sản phẩm được tạo thành từ quá trình cán nóng ở nhiệt độ 1000oC. Sản phẩm này có thể là nguyên liệu của quá trình sản xuất thép cán nóng tiếp theo như phôi, dầm hay là nguyên liệu để sản xuất thép cán nguội như thép tấm, cuộn…

Related Posts:

Tôn Zam là gì?

– ZAM: Là ký hiệu viết tắt từ chữ cái...

Tiêu chuẩn UL là gì?

UL – viết tắt của chữ Underwriters Laboratories – là ký...

Máng cáp là gì ?

Vì Cable trunking chính là tên gọi tiếng anh của sản phẩm...