Tính kháng hóa chất

Kháng axit / kiềm

Trong dung dịch nước có tính axit và kiềm, ZAM  thể hiện tính chất ăn mòn tương tự như các tấm thép tráng kẽm khác.

Ăn mòn giảm trọng lượng của các tấm thép tráng  trong dung dịch nước có tính axit và kiềm

(Độ dày: 2,3 mm, trọng lượng lớp phủ: 80/80 g / m 2 , chưa xử lý)

Kháng amoniac

ZAM  cho thấy khả năng chống lại amoniac tốt hơn so với thép tấm phủ hợp kim nhôm kẽm 55% được nhúng nóng và nhúng nóng
Ăn mòn giảm trọng lượng của các tấm thép tráng trong nước amoniac

Kết quả thử nghiệm phơi nhiễm trong nhà ủ kín (5 năm)

ZAM  cho thấy khả năng chống ăn mòn tốt hơn so với tấm phủ hợp kim 55% Al-Zn nhúng nóng.
(Không có gỉ đỏ xảy ra ở bất kỳ phần phẳng nào bị uốn cong và các cạnh cắt.)

Ứng dụng cho chuồng gia súc và kho phân trộn

Vượt trội về cả khả năng kháng amoniac và độ ẩm, ZAM  thích hợp để sử dụng trong các môi trường khắc nghiệt như chuồng gia súc và kho chứa phân trộn có tính ăn mòn cao và ẩm ướt do phân và nước tiểu và hơi thở của động vật nuôi.

 

Nguồn: Nippon Steel